b9c74a6e.JPG青島食堂@新潟で,
青島チャーシュー大。
700円なり。
[2008年:278杯目][初訪問]
続きを読む