54b4764b.JPG彩華(大阪上六店)@上本町で,
サイカラーメン(小)+チャーハン。
600円+400円なり。
[2008年:11杯目]
続きを読む